مدیر گروه رشته کامپیوتر

مدیر گروه رشته کامپیوتر

‏ ‏

‏ ‏

‏نام و نام خانوادگی : علی نوروزی‏

‏نام رشته : مهندسی کامپیوتر ‏ ‏–‏ ‏ معماری سیستم های کامپیوتری‏

‏سمت اجرائی در مرکز : مدیر گروه رشته کامپیوتر‏

‏ساعت حضور در مرکز :‏

‏دوشنبه : 14 الی 22 ‏ ‏–‏ ‏ سه شنبه : 14 الی 20 ‏ ‏–‏ ‏ چهارشنبه : 14 الی 22 -‏

‏ ‏

‏سوابق تحصیلی ‏

‏نام مرکز تحصیلی‏

‏شهرستان‏

‏مقطع تحصیلی‏

‏رشته تحصیلی‏

‏معدل‏

‏دبیرستان الماسی کاشان ‏

‏متوسطه‏

‏ریاضی و فیزیک‏

‏18‏

‏دانشگاه نراق‏

‏کارشناسی‏

‏مهندسی کامپیوتر‏

‏18.64‏

‏دانشگاه دزفول‏

‏کارشناسی ارشد‏

‏مهندسی کامپیوتر‏

‏18.27‏

‏دانشگاه قم‏

‏دکترا‏

‏مهندسی کامپیوتر‏

‏19.38‏

‏ ‏

‏ ‏

‏موضوع پایان نامه کارشناسی :‏‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ذخیره سازی و نگهداری ‏‏اطلاع‍ات‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌‏‏ بیماران‏‏ و پ‍زش‍ک‍ان‌ ‏‏با استفاده از تکنولوژی ‏‎cloud computing‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد :‏

‏ ‏

‏ ‏

‏سیستم شناسایی هویت انسان به وسیله رفتارهای بیومتریک آن ( اثر انگشت ‏‏–‏‏ عنبیه‏‏ و ...‏‏ )‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏موضوع رساله دکترا:‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شناسایی عنبیه در محیط های بدون محدودیت روی واحدهای پردازش گرافیکی ‏‎GPUs‎‏ با ‏‎CUDA‎

‎ ‎

‎ ‎

‏نویسنده کتاب :‏

‏کتاب تجارت الکترونیک و سیستم های پرداخت الکترونیکی، مولف: دکتر علی نوروزی، انتشارات ناقوس، سال انتشار 1397‏

‏ ‏

‏تدریس در کارگاه آموزشی :‏

‏عنوان : رایانش ابری محل برگزاری: دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر 17 کاشان تاریخ برگزاری : 1398 ‏

‏عنوان : پردازش تصویر در نرم افزار متلب محل برگزاری: دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر 17 کاشان تاریخ برگزاری : 1398 ‏

‏آدرس پست الکترونیکی‏

‎ali_noruzi4732@yahoo.com‎

‎ ‎

‏سوابق پژوهشي:‏‏ ‏

‏ ‏

‏رديف‏

‏نامدانشگاه يامؤسسه‏

‏آموزشي وپژوهشي‏

‏عنوان‏

‏تاريـخ‏

‏نشاني پژوهشگاه‏

‏1‏

‏ ‏

‏دانشگاه خمینی شهر‏

‏تکن‏‏ي‏‏ک‏‏ ها‏‏ي‏‏ تا‏‏يي‏‏د‏‏/تشخ‏‏ي‏‏ص‏‏ هو‏‏ي‏‏ت‏‏ به کمک الگوها‏‏ي‏‏ عنب‏‏ي‏‏ه‏‏ چشم و‏‏ ‏‏با استفاده از تک‏‏ني‏‏ک‏‏ ها‏‏ي‏‏ فرکتال‏‏ي‏

‏ ‏

‏1388‏

‏ ‏

‏دانشگاه خمینی شهر‏

‏2‏

‏ ‏

‏دانشگاه خمینی شهر‏

‏ارائه يك روش جديد براي بازيابي تصاوير با استفاده از تكنيك بسته هاي پيكسل و الگوريتم ژنتيك‏

‏ ‏

‏1388‏

‏ ‏

‏دانشگاه خمینی شهر‏

‏3‏

‏ ‏

‏سما‏‏،‏‏ همدان‏‏، ايران‏

‏بکارگیری الگوریتم ترکیبی ‏‎AdaBoost‎‏ در آناليز ميكروآرايه هاي ‏‎DNA‎‏ به منظور تشخيص سرطان‏

‏ ‏

‏1389‏

‏ ‏

‏دانشگاه ‏‏سما‏‏،‏‏ همدان‏

‏4‏

‏ ‏

‏دانشگاه خمینی شهر‏

‏قطعه‌بندي عنبيه‌ي چشم انسان براي شناسايي عنبيه در محيط‌هاي بدون محدوديت‏

‏ ‏

‏1390‏

‏ ‏

‏دانشگاه خمینی شهر‏

‏5‏

‏ ‏

‏دانشگاه رودسر و املش‏

‏ ‏

‏شناسايي عنبيه‏‎‍‎‏ي چشم انسان در محيط‏‏‌هاي‏‏‍ بدون محدوديت‏

‏ ‏

‏1390‏

‏ ‏

‏دانشگاه رودسر و املش‏

‏ ‏

‏6‏

‏ ‏

‏دانشگاه ماهشهر‏

A new Identity Verification Technique with using eye Iris modals and Fractal Techniques

‏ ‏

‏1389‏

‏ ‏

‏دانشگاه ماهشهر‏

‏7‏

‏هند‏

‎Human Iris Recognition in Unconstrained Environment‎

‏ ‏

‏1390‏

‏ ‏

‏هند‏

‏8‏

‏ ‏

‏دانشگاه زنجان‏

‏ ‏

‏شناسايي عنبيه‏‎‍‎‏ي چشم انسان در محيط‏‏‌هاي‏‏‍ بدون محدوديت‏

‏ ‏

‏1390‏

‏ ‏

‏دانشگاه زنجان‏

‏9‏

‏ ‏

‏ ‏

‏موریس‏

Human Iris Segmentation for ‏ ‏ Iris Recognition in Unconstrained Environments

‏ ‏

‏1390‏

‏ ‏

IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 1, No 3, January 2012

‏10‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏دانشگاه رودسر و املش‏

‏قطعه‌بندي عنبيه‌ي چشم انسان براي شناسايي عنبيه در محيط‌هاي بدون محدوديت‏

‏ ‏

‏1390‏

‏ ‏

‏دانشگاه رودسر و املش‏

‏11‏

‏ ‏

‏دانشگاه دورود‏

‏روش جدید در تشخيص‏‎ ‎‏مرزهاي‏‎ ‎‏عنبيه‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏تصوير‏‎ ‎‏چشم‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏سامانه‏‎ ‎‏هاي‏‎ ‎‏تشخيص‏‎ ‎‏هويت‏

‏ ‏

‏1391‏

‏ ‏

‏دانشگاه دورود‏

‏12‏

Shahrood University of Technology

Robust Iris Recognition in Unconstrained Environments

‏ ‏

‏1398‏

‏ ‏

Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)

‏13‏

Springer

Impact Factor : 5.095

Iris recognition in unconstrained environment on graphic processing units with CUDA

‏ ‏

‏1398‏

‏ ‏

Journal of Artificial Intelligence Review

‏14‏

‏دانشگاه تهران‏

‏ ‏

‏چک‏‎ ‎‏الکترونیکی‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه تهران‏

‏15‏

‏دانشگاه مازندران‏

‏ ‏

‏سیستم های پرداخت الکترونیکی عوارض در راه ها‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه مازندران‏

‏16‏

‏دانشگاه مازندران‏

‏ ‏

‏ ‏

‏عوامل‏‎ ‎‏موثر‏‎ ‎‏بر‏‎ ‎‏انتخاب‏‎ ‎‏مشتریان‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏سيستم‏‎ ‎‏هاي‏‎ ‎‏پرداخت‏‎ ‎‏الكترونيك‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه مازندران‏

‏17‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏ ‏

‏مقایسه تکنولوژی پرداخت ‏‎NFC‎‏ با کد‏‎ QR ‎

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏18‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏ ‏

‏گواهی‏‎ ‎‏های‏‎ ‎‏دیجیتال‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏سیستم‏‎ ‎‏های‏‎ ‎‏پرداخت‏‎ ‎‏الکترونیک‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏19‏

‏دانشگاه تهران‏

‏مطالعه میزان، علل و عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه تهران‏

‏20‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏ ‏

‏بررسی‏‎ ‎‏انواع‏‎ ‎‏پرداخت‏‎ ‎‏الکترونیکی‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏طریق‏‎ ‎‏تلفن‏‎ ‎‏همراه‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏21‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏ ‏

‏بررسي‏‎ ‎‏سرویس‏‎ ‎‏خدمات‏‎ ‎‏پرداخت‏‎ ‎‏آنلاین‏‎ PayPal ‎‏و‏‎ ‎‏عملكرد‏‎ ‎‏آن‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏22‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏عوامل‏‎ ‎‏امنيتي‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏پرداخت‏‎ ‎‏الکترونيکي‏‎ ‎‏سيار‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏روش‏‎ ‎‏هاي‏‎ ‎‏امن‏‎ ‎‏سازي‏‎ ‎‏آن‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه شیراز‏

‏23‏

‏دانشگاه شهید چمران اهواز‏

‏ ‏

‏آینده‏‎ ‎‏پرداخت‏‎ ‎‏الکترونیکی‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏طریق‏‎ ‎‏تلفن‏‎ ‎‏همراه‏

‏ ‏

‏1397‏

‏دانشگاه شهید چمران اهواز‏

‏24‏

‏آموزش عالی مهر اروند‏

‏ ‏

‏کاربرد‏‎ ‎‏امضاي‏‎ ‎‏دیجیتال‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏سیستم‏‎ ‎‏هاي‏‎ ‎‏پرداخت‏‎ ‎‏الکترونیک‏

‏ ‏

‏1397‏

‏مهندسی برق و کامپیوتر‏

‏25‏

‏آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان - تفلیس‏

‏ ‏

‏بررسی‏‏ ‏‏میزان‏‏ ‏‏تحمل‏‏ ‏‏پذیر‏‏ ‏‏خطا در‏‏ ‏‏سیستم‏‏ ‏‏های‏‏ ‏‏ذخیره‏‏ ‏‏سازی ابری‏

‏ ‏

‏1398‏

‏ ‏

‏پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی‏

‏26‏

‏آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان - تفلیس‏

‏ ‏

‏سیستم‏‏ ‏‏شناسایی‏‏ ‏‏انسان‏‏ ‏‏با‏‏ ‏‏استفاده‏‏ ‏‏از‏‏ ‏‏الگو‏‏ ‏‏امضاء‏

‏ ‏

‏ ‏

‏1399‏

‏ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی‏

‏ ‏


X
X
×